Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 20/2011

z dnia 29.03.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 20/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 marca 2011r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Marek Szafrański i Andrzej Olszewski
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Jolanta Zalewska – Czarnak, pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Ewa Jagodzińska (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 24.03.2011 r.
3.WGN: uchwała Zarządu w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomość w Zagościńcu.
4.WSO:
1)uchwała Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych
2)uchwała Zarządu w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych
5.Skarbnik:
1)uchwała Zarządu w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2010
2)uchwała Zarządu w sprawie przeniesień w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
6.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia 10.45

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 19/2011 z posiedzenia z dn. 24.03.2011r.

ad. 3
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy stanowiącej działkę ewidencyjną nr 16, obręb 04, położoną w Zagościńcu.
Zarząd jednogłośnie (za 5) podjął uchwałę Nr IV-88/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy.

ad 4
1)Pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Pani Ewa Jagodzińska przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych.
Zarząd jednogłośnie (za 5) podjął uchwałę Nr IV-89/2011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych.
2)Zarząd jednogłośnie (za 5) postanowił przenieść głosowanie nad uchwałą Zarządu w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych na następne posiedzenie Zarządu.

ad. 5
1)Skarbnik omówiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2010.
Zarząd podjął uchwałę (4 głosy za, 1 głos wstrzymujący się) Nr IV-90/2011 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2010.
2)Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeniesień w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie (za 5) podjął uchwałę Nr IV-91/2011 w sprawie przeniesień
w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.

ad.6
1)Wicestarosta poinformował Zarząd o przygotowywaniu pisma do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o przejęcie przez Powiat Wołomiński budynku Biblioteki Pedagogicznej.
2)Wicestarosta omówił sprawę zagospodarowania terenu po basenie w Wołominie. Starosta poinformował o spotkaniu z Burmistrzem Wołomina w tej sprawie.
3)Wicestarosta poruszył sprawę robót na ul. Załuskiego w Kobyłce.

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 29.03.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 11.05
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 11.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2011 r., godz. 11.05Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1173 razy.