Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 22/2011

07.04.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 22/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 07 kwietnia 2011r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Marek Szafrański i Andrzej Olszewski
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 05.04.2011 r.
3.Skarbnik:
1)projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2)projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-30/2011 Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2011-2025
4.Sprawy różne.
Godz. rozpoczęcia 14.30

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 21/2011 z posiedzenia z dn. 05.04.2011r.

ad. 3
1)Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2001.
Zarząd jednogłośnie (za 5) rekomendował Radzie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
2)Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-30/2011 Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2011-2025.
Zarząd jednogłośnie (za 5) rekomendował Radzie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-30/2011 Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2011-2025.

ad 4.
1)Starosta poruszył sprawę szkody komunikacyjne powstałej w dniu 10 lutego 2011 r. na drodze powiatowej relacji Rzadzymin-Łosie w kontekście odszkodowania.
Zarząd jednogłośnie (za 5) zalecił sprawdzenie, czy w ww. okresie drogi powiatowe były objęte ubezpieczeniem w zakresie odpowiedzialności za szkody komunikacyjne powstałe na drogach powiatowych.
W przypadku braku stosownego ubezpieczenia, Zarząd jednogłośnie (za 5) zobowiązał Wydział Dróg Powiatowych do wystąpienia do poszkodowanego
o uzupełnienie dokumentacji o protokół Policji z miejsca powstania szkody oraz kopie faktur naprawy pojazdu.
2)Członek Zarządu Andrzej Olszewski poruszył sprawę prac dotyczących przygotowania projektu uchwały w sprawie określenia dróg powiatowych.
Zarząd jednogłośnie (za 5) zobowiązał p.o. Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych do przedstawienia założeń uchwały określającej drogi powiatowe.
3)Członek Zarządu Andrzej Olszewski przedstawił prośbę, aby członkowie Zarządu dostawali wcześniej materiały na Zarząd.
4)Starosta poinformował, że dla radnych, którzy wyrażą taką wolę, istnieje możliwość założenia skrzynek mailowych na serwerze Starostwa.

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 07.04.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 11.15
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 11.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2011 r., godz. 11.15Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1256 razy.