Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 23/2011

z dnia 12.04.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 23/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 12 kwietnia 2011r.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Izabella Dziewiątkowska, Marek Szafrański
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska, Jan Nowak – dyrektor Domu Dziecka w Równem, p.o. Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych – Rafał Urbaniak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu – Magdalena Soszyńska Kalinowska (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.przyjęcie porządku obrad
2.przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 07.04.2011r.
3.Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Równem o zatwierdzenie zwiększenia o 1 etat opieki wychowawczej.
4.WDP: informacja nt. przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg powiatowych
5.WEK:
1)Uchwała ZPW w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej prowadzonej przez Powiat Wołomiński.
2)Ustalenie nauczania indywidualnego
3)Informacja Dyrektor LO w Radzyminie o zamiarze wprowadzenia
od 1 września 2011 r. innowacji pedagogicznej „Bezpieczna przyszłość”.
4)Wniosek o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe,
5)Wniosek Centrum Nauki i Biznesu Żak dot. zmniejszenia stawki za wynajem sali lekcyjnych
6.sprawy budżetowe:
1)uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie
7.sprawy różne
Godz. rozpoczęcia 10.30

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 22/2011 z posiedzenia z dn. 07.04.2011r.

ad. 3
Zarząd na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Równem jednogłośnie /za 3/ wyraził zgodę na zwiększenie o 1 etat opieki wychowawczej.

ad 4.
Zarząd zapoznał się z informacją p.o. Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych nt. przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg powiatowych. W 2009r. zostały zebrane opinie poszczególnych gmin powiatu wołomińskiego. Obecnie ustalany jest przebieg dróg powiatowych z sąsiednimi powiatami oraz uporządkowanie własności gruntów w pasach drogowych. Według p.o. Naczelnika czas potrzebny na opracowanie stosowanej uchwały Rady to ok. 3 m-ce.

ad 5.
1)Zarząd jednogłośnie (za 3) podjął Uchwałę Nr IV-103/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej prowadzonej przez Powiat Wołomiński. – konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła 22. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 maja 2011r.
2)Zarząd jednogłośnie (za 3) zatwierdził ustalenie nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy w Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie oraz uczennicy I klasy Liceum Profilowanego w ZSTZ w Radzyminie.
3)Zarząd jednogłośnie (za 3) zaakceptował propozycję Dyrektor LO w Radzyminie dot. wprowadzenia od 1 września 2011 r. innowacji pedagogicznej „Bezpieczna przyszłość” w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Realizacji innowacji pedagogicznej nie generuje dodatkowych kosztów finansowych.
4)Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe dla p. Jakuba Antoniaka (żeglarstwo).
5)Zarząd w wyniku głosowania (za – 1, przeciw – 0, wstrz.się – 2) negatywnie zaopiniował wniosek Centrum Nauki i Biznesu Żak dot. zmniejszenia stawki za wynajem sali lekcyjnych.

ad 6.
Zarząd podjął uchwały:
- IV-104/2011 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej - jednogłośnie /za 3/
- IV-105/2011 w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego,
- IV-106/2011 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011,
- IV -107/2011 w sprawie zmiany planu finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.

ad 7.
Brak spraw różnych

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 12.04.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 11.19
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 11.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2011 r., godz. 11.19Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1413 razy.