Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 24/2011

z dnia 18.04.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 24/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18 kwietnia 2011r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski, Marek Szafrański,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska, (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.przyjęcie porządku obrad
2.przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 12.04.2011r.
3.sprawy budżetowe:
1)autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
2)autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-30/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2011-2025.
4.sprawy różne
Godz. rozpoczęcia 11.45

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 23/2011 z posiedzenia z dn. 12.04.2011r.

ad. 3
Zarząd jednogłośnie /za 5/ przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011 oraz /za 5/ przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-30/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2011-2025.

ad 4.
Wicestarosta poruszył kwestie inwestycji drogowych w gm. Kobyłka. Starosta poinformował, że w dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie z Burmistrzem Roguskim w celu omówienia dalszego sposobu prowadzenia inwestycji.

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 18.04.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 11.26
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 11.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2011 r., godz. 11.26Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1285 razy.