Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 25/2011

z dnia 19.04.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 25/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 kwietnia 2011r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu – Magdalena Soszyńska-Kalinowska (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.przyjęcie porządku obrad
2.przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 18.04.2011r.
3.WDP: Pismo Burmistrza Gm. Tłuszcz dot. rozważenia możliwości zawarcia porozumienia
w zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg powiatowych w administracyjnych granicach gminy Tłuszcz.
4.WEK:
1)Uchwała ZPW w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku.
2)Ustalenie nauczania indywidualnego ucznia III klasy gimnazjum w ZSS
w Wołominie.
5.WOZ: uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SZPZOZ w Wołominie.
6.WSO: pismo Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Wołominie dot. rezygnacji z realizacji zadania publicznego
7.BPK: wnioski o objęcie patronatem starosty
8.Sprawy budżetowy: uchwała Zarządu w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian w budżecie
9.sprawy różne
Godz. rozpoczęcia 10.30

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 24/2011 z posiedzenia z dn. 18.04.2011r.

ad. 3
Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Gm. Tłuszcz dot. rozważenia możliwości zawarcia porozumienia w zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg powiatowych
w administracyjnych granicach gminy Tłuszcz. Starosta poinformował, że podczas wstępnych rozmów z Burmistrzem ustalono kwotę 45.000zł brutto za trzykrotne koszenie poboczy, wycinanie i karczowanie krzaków w pasie drogi, zamiatanie pozimowe |+ dwa dodatkowe. Wicestarosta poparł wniosek wskazując na potrzebę podobnych porozumień z pozostałymi gminami. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przygotowanie przez Wydział Dróg Powiatowych stosownego porozumienia z gminą Tłuszcz na najbliższą sesję.

ad 4.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął Uchwałę Nr IV-108/2011 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku.
Zarząd jednogłośnie (za 4) wyraził zgodę na ustalenie nauczania indywidualnego ucznia III klasy gimnazjum w ZSS w Wołominie.

ad 5.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął uchwałę Nr IV-109/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SZPZOZ w Wołominie. Zgoda na zakup mobilnego RTG z przeznaczeniem dla Oddziału Anestozjologii Intensywnej Terapii.

ad 6.
Zarząd zapoznał się z pismem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wołominie dot. rezygnacji z realizacji zadania publicznego z uwagi na przyznanie znacznie mniejszych środków oraz z notatką Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w tym zakresie.

ad 7.
Zarząd rozpatrzył wnioski o objęcie patronatem starosty:
1)Stowarzyszenia AXA z Tłuszcza - Międzynarodowe wakacje – workcamp – patronat honorowy oraz gadżety reklamowe powiatu,
2)Stowarzyszenia "TRÓJKA" ZSP nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce - VI Powiatowy konkurs poezji i prozy Karola Wojtyły dla młodzieży klas gimnazjalnych – dofinansowanie 1.000zł,
3)Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce - XI Konkurs poetycki " Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi" – dofinansowanie 2.000zł,
4)Uczniowski Klub Sportowy "Bankówka" Zielonka - Finałowy Turniej Mistrzostw Polski w Unihokeju dziewcząt i chłopców w kategorii dzieci – dofinansowanie 500zł z przeznaczeniem na puchary i dyplomy,
5)Dom Dziecka w Równem - II Mazowiecki konkurs plastyczny "Tęczowy Świat Krzysia" – Anioły – dofinansowanie 1.000zł,
6)Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce - IX Plener malarski "Wspomnienie miejsc dzieciństwa Cypriana Norwida" – dofinansowanie 1.000zł

ad 8.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął uchwałę Nr IV-110/2011 w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VI-55/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r.

ad 9.
Na wniosek Starosty na kolejnym posiedzeniu Zarządu zostanie ponownie przedstawiona przez Naczelnika WDP informacja o pracach nad uchwałą Rady Powiatu
w sprawie przebiegu dróg powiatowych oraz propozycja planu nakładek.
Wicestarosta poinformował o:
1)przygotowaniu umowy z firmą na wynajem pomieszczeń po zlikwidowanych Warsztatach Szkolnych w Tłuszczu,
2)spotkaniu z kierownictwem zakonu w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego
w Zespole Szkół w Markach,
3)spotkaniu z developerami w sprawie dalszego uregulowania własności terenu przy ZSTZ w Radzyminie,
Zarząd omówił kwestie dzierżawy nieruchomości w Zagościńcu. Zarząd oczekuje na analizę prawną następujących rozwiązań:
1)czy w związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu istnieje możliwość ogłoszenia przetargu do 3 lat na dzierżawę pozostałej części nieruchomości,.
2)ogłoszenia przetargu na dzierżawę całej nieruchomości,
3)wystawienia całej nieruchomości na sprzedaż

Na wniosek członka Zarządu p. Olszewskiego Zarząd omówił sprawę konfliktu w ZS
w Zielonce.


Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 19.04.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 11.34
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 11.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2011 r., godz. 11.34Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1499 razy.