Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 26/2011

z dnia 27.04.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 26/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 kwietnia 2011r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Jolanta Zalewska-Czarnak (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 19.04.2011 r.
3.WGN: Omówienie wariantów prawnych dotyczących wydzierżawienia nieruchomości
w Zagościńcu.
4.WSO: Pismo Zielonkowskiego Forum Samorządowego w sprawie rezygnacji
z realizacji zadania publicznego.
5.Skarbnik:
1)Uchwała Zarządu w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał
2011 r.
2)Bilans organu budżetu Powiatu za 2010 r.
6.Sprawy różne.
Godz. rozpoczęcia 12.00

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 25/2011 z posiedzenia z dn. 19.04.2011r.

ad. 3
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła warianty prawne dotyczące wydzierżawienia nieruchomości w Zagościńcu. Zarząd zobowiązał Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania projektu Uchwały Rady Powiatu uchylającej Uchwałę Nr IV – 34/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2011r.
dotyczącą zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Zagościńcu i w której Rada upoważni Zarząd do sprzedaży nieruchomości oraz do dzierżawy nieruchomości w całości lub części do czasu sprzedaży.

ad 4.
Starosta omówił treść pisma Zielonkowskiego Forum Samorządowego w sprawie rezygnacji z przyznanej mu dotacji na realizację zadania publicznego „Poradnik ochrony środowiska dla przedsiębiorców”.

ad 5.
1)Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął uchwałę Nr IV-111/2011 w sprawie informacji
o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
2)Skarbnik przedstawiła Bilans organu budżetu Powiatu za 2010 r. Zarząd jednogłośnie /za – 4/ zatwierdził bilans.

ad 6.
1)Starosta poinformował o rozstrzygnięciu konkursu na Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych oraz o tym, że nie zgłosili się kandydaci na stanowisko Geodety Powiatowego i w związku z tym konkurs został przedłużony do dnia 20 maja 2011 r.
2)Starosta poinformował o konieczności przystąpienia do aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego i w związku z tym Wydział Dróg Powiatowych i Wydział Inwestycji mają rozpocząć pracę nad planem wieloletnich inwestycji
3)Wicestarosta poinformował o piśmie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego potwierdzającego przyznanie środków na budowę Orlika w Urlach i wyznaczającego terminy zgłoszenia wniosków
4)Wicestarosta poinformował o spotkaniu dotyczącym terenów zajmowanych przez Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie
5)Wicestarosta poruszył sprawę zagospodarowania terenu po zlikwidowanych warsztatach szkolnych w Tłuszczu
6)Wicestarosta poinformował o dofinansowaniu budowy kładki nad rzeką Długą
w Kobyłce i Zielonce
7)Wicestarosta zaproponował zorganizowanie spotkania z firmą Pol-dróg w sprawie parkingu w Ossowie
8)Wicestarosta poruszył sprawę zagospodarowania terenu po zamkniętym basenie
w Wołominie
9)Wicestarosta omówił propozycję finansowania inwestycji Powiatu w systemie forfaitingu
10)Wicestarosta poinformował o rozmowie z Burmistrzem Kobyłki w sprawie parkingu przy ul. 15 sierpnia.


Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 27.04.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 11.38
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 11.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2011 r., godz. 11.38Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1184 razy.