Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Kwiecien


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-92/2011
  w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
 • Uchwała Nr IV-93/2011
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-94/2011
  w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-95/2011
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady owiatu Wołomińskiego w sprawie uchylenia uchwały XXX-245/05 Rady Powatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi"
 • Uchwała Nr IV-96/2011
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany "Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2012"
 • Uchwała Nr IV-97/2011
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie określenia "Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim"
 • Uchwała Nr IV-98/2011
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr V-44/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
 • Uchwała Nr IV-99/2011
  w sprawie: przekazania upoważnienia Staroście Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w planie wydatków Starostwa
 • Uchwała Nr IV-100/2011
  w sprawie: przekazania upoważnienia Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie do dokonywania zmian w planie wydatków Komendy
 • Uchwała Nr IV-101/2011
  w sprawie: przekazania upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek budżetowych
 • Uchwała Nr IV-102/2011
  w sprawie: przekazania upoważnienia Dyrektorom i Kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek budżetowych
 • Uchwała Nr IV-103/2011
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej prowadzonej przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr IV-104/2011
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej
 • Uchwała Nr IV-105/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-106/2011
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-107/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-108/2011
  w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku
 • Uchwała Nr IV-109/2011
  w sprawie: wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SZPZOZ w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-110/2011
  wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VI-55/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.
 • Uchwała Nr IV-111/2011
  w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za I kwartał 2011 r.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 13.34
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 13.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2011 r., godz. 13.34Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 3869 razy.