Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Maj


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-112/2011
  w sprawie: przyjęcia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
 • Uchwała Nr IV-113/2011
  w sprawie: upoważnienia członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw z zakresu oświaty dotyczących bieżącego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr IV-114/2011
  w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanoiwsko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22
 • Uchwała Nr IV-115/2011
  w sprawie:upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi
 • Uchwała Nr IV-116/2011
  w sprawie: upoważnienia Starosty Wołomińskiego do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Uchwała Nr IV-117/2011
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej
 • Uchwała Nr IV-118/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-119/2011
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-120/2011
  w sprawie: upoważnienia do przeprowadzania w roku 2011 kontroli wykorzystania dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-121/2011
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-122/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-123/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-124/2011
  w sprawie: przedstawienia korekty sprawozdania Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-125/2011
  w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej
 • Uchwała Nr IV-126/2011
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VII-62/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
 • Uchwała Nr IV-127/2011
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-128/2011
  w sprawie: upoważnienia członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzieleniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 25.05.2011 r., godz. 09.42
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 25.05.2011 r., godz. 09.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.05.2011 r., godz. 09.42Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 3819 razy.