Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 28/2011

z dnia 17.05.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 28/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 maja 2011r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Komendant Powiatowy Policji w Wołominie Robert Makowski, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Paweł Kaczmarczyk, Zastępca Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych Rafał Urbaniak, Kierownik Biura Promocji i Kultury Katarzyna Pazio, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk (lista obecności
w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 10.05.2011 r.
3.Komendant Powiatowy Policji: dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego oraz urządzeń do przeprowadzania testów stanu trzeźwości kierujących pojazdami oraz Uchwała Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
4.WZK:
1)Uchwała Rady Powiatu w sprawie środków finansowych na nagrody dla policjantów w 2011 r.
2)Uchwała Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie z przeznaczeniem na nagrody dla strażaków w 2011 r.
5.Starosta: Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie
6.WSO: Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia do przeprowadzania w roku 2011 kontroli wykorzystania dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych
7.WDP: odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drodze powiatowej
8.BPK: wnioski o objęcie patronatem Starosty
9.Skarbnik:
1)zmiany budżetowe
2)Uchwała Zarządu w sprawie przedstawienia korekty sprawozdania Szpitala Powiatowego w Wołominie
3)Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV-335/10 Rady Powiatu z dnia 29.06.2010 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych za I półrocze.
10.Sprawy różne.

Godz. Rozpoczęcia: 10.45

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 27/2011 z posiedzenia z dn. 10.05.2011r.

ad. 3
Komendant Powiatowy Policji w Wołominie uzasadnił złożone do Starosty Powiatu Wołomińskiego wnioski o dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego oraz urządzeń do przeprowadzania testów stanu trzeźwości kierujących pojazdami.
Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 35 tys. zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego oraz 2 tys. zł na dofinansowanie urządzeń do przeprowadzania testów stanu trzeźwości kierujących pojazdami i w związku z powyższym Zarząd jednogłośnie /za – 5/ pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

ad 4.
1)Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie środków finansowych na nagrody dla policjantów w 2011 r.
Zarząd jednogłośnie /za - 5/ pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie środków finansowych na nagrody dla policjantów w 2011 r.
2)Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie z przeznaczeniem na nagrody dla strażaków w 2011 r.
Zarząd jednogłośnie /za - 5/ pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie z przeznaczeniem na nagrody dla strażaków w 2011 r.

ad 5.
Starosta przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd jednogłośnie /za - 5/ pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie.

ad 6.
Starosta przedstawił projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia do przeprowadzania w roku 2011 kontroli wykorzystania dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV-120/2011 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania w roku 2011 kontroli wykorzystania dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych.

ad. 7.
Zastępca Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych przedstawił i omówił dokumentację dotyczącą sprawy uszkodzenia pojazdu na drodze powiatowej Radzymin-Łosie.
Zarząd podjął decyzję /za – 4, przeciw – 1/ o wypłacie odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drodze powiatowej Radzymin-Łosie w kwocie 2247,28 zł zgodnie
z przedstawioną dokumentacją.

ad. 8
Kierownik Biura Promocji i Kultury przedstawiła wnioski o udzielenie patronatu Starosty.
Zarząd pozytywnie /za – 5/ zaopiniował następujące wnioski o udzielenie patronatu Starosty:

1)Marecki Ośrodek Kultury - Powiatowy Konkurs Sprawności Ortograficznej "Dyktando 2011"- dofinansowanie w postaci 60 albumów dotyczących Jana Pawła II
2)Marecki Ośrodek Kultury - Powiatowy Zlot Klubów Seniora Powiatu Wołomińskiego – dofinansowanie – 4000 zł
3)Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - Międzynarodowy Festiwal Piosenki Francuskiej "Grand Prix Edith Piaf 2011" – 4)Uczniowski Klub Sportowy "ORŁY ZIELONKA" - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Wołomińskiego – dofinansowanie 500 zł
5)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dzień Rodzicielstwa w ramach Festynu Majowego z okazji obchodów "Dnia Matki i Dziecka" – dofinansowanie 5000 zł
6)Fundacja Polska Raoula Follereau - VIII Festiwal Misyjny "Bóg Mnie Kocha" – dofinansowanie 3000 zł
7)Wołomiński Uczniowski Klub Sportowy „Junior-Stolarka” – Finał Mistrzostw Polski Młodzików – dofinansowanie 2000 zł.

ad. 9
1)Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 121/2011 w sprawie przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 122/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 123/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za - 5/ pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
2)Skarbnik przedstawiła projekt Uchwała Zarządu w sprawie przedstawienia korekty sprawozdania Szpitala Powiatowego w Wołominie.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV- 123/2011 w sprawie przedstawienia korekty sprawozdania Szpitala Powiatowego w Wołominie.
3)Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV-335/10 Rady Powiatu z dnia 29.06.2010 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych za I półrocze.
Zarząd jednogłośnie /za - 5/ pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV-335/10 Rady Powiatu z dnia 29.06.2010 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych za I półrocze.

ad. 10
Zastępca Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych przedstawił stan zaawansowania inwestycji dotyczących dróg powiatowych oraz ich remontów. Zarząd zobowiązał Zastępcę Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych do przygotowania na następne posiedzenia Zarządu harmonogramu realizacji ww. inwestycji.


Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 14.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński-Piotr Uściński, data: 17.05.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 25.05.2011 r., godz. 10.42
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 25.05.2011 r., godz. 10.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.05.2011 r., godz. 10.42Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2001 razy.