Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 30/2011

z dnia 30.05.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 30/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 maja 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad
2.Omówienie wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa dotyczącego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej całości albo części nieruchomości
3.Porozumienie z Gminą Tłuszcz w sprawie powierzenia zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego
4.Sprawy różne

Godz. rozpoczęcia: 10.45

1.Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

2.Starosta przedstawił wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa dotyczący projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej całości albo części nieruchomości oraz projekt autopoprawki do ww. uchwały.
Zarząd jednogłośnie /za 5/ przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej całości albo części nieruchomości.

3.Starosta przedstawił projekt autopoprawki do Porozumienia z Gminą Tłuszcz będącego załącznikiem do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tłuszcz.
Zarząd jednogłośnie /za 5/ przyjął autopoprawkę do Porozumienia z Gminą Tłuszcz.

4.Starosta przedstawił pismo Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu w sprawie dofinansowania wyjazdu drużyny piłkarek ręcznych w kategorii młodzików na Mistrzostwa Polski w Dźwirzynie k/ Kołobrzego w dniach 5-11.06.2011 r.
Zarząd jednogłośnie objął patronatem Starosty udział piłkarek ręcznych w kategorii młodzików Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Mistrzostwach Polski w Dźwirzynie i udzielił dofinansowania w kwocie 2.500 zł.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 10.55


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 30.05.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 01.06.2011 r., godz. 13.58
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 01.06.2011 r., godz. 14.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2011 r., godz. 14.00Magdalena OlejaszEdycja strony
01.06.2011 r., godz. 13.59Magdalena OlejaszEdycja strony
01.06.2011 r., godz. 13.59Magdalena OlejaszEdycja strony
01.06.2011 r., godz. 13.58Magdalena OlejaszEdycja strony
01.06.2011 r., godz. 13.58Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1261 razy.