Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 32/2011

z dnia 06.06.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 32/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 6 czerwca 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański,
- zaproszeni na posiedzenie: Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Komunikacji Stanisław Szczepański.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.WKM: projekt uchwały Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Godz. rozpoczęcia: 16.15

1.Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.
2.Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ podjął Uchwałę Nr IV-129/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 16.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński-Piotr Uściński, data: 06.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 21.07.2011 r., godz. 09.35
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 21.07.2011 r., godz. 09.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.07.2011 r., godz. 09.35Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1141 razy.