Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 34/2011

z dnia 14.06.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 34/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 14 czerwca 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maciej Burakowski i Naczelnik Wydziału Komunikacji Stanisław Szczepański (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 09.06.2011 r.
3.PCPR: uchwała Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "OKNO NA ŚWIAT" współfinansowanego przez Unię Europejską.
4.WKM: uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
5.WDP:
1)uchwała Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania
z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Wołomin,
2)uchwała Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Ząbki zadania
z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Ząbki.
6.Wicestarosta: uchwała Rady Powiatu w sprawie podjęcia prac nad przygotowaniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Wołomińskiego.
7.Skarbnik: uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV-29/2011 Rady Powiatu z dnia 28.02.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
8.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 11.00

1. Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

2. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 09.06.2011 r.

3.Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "OKNO NA ŚWIAT" współfinansowanego przez Unię Europejską.Zarząd jednogłośnie /za - 5/ pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "OKNO NA ŚWIAT" współfinansowanego przez Unię Europejską.

4.Naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.Zarząd jednogłośnie /za - 5/ pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

5.1) Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Wołomin.Zarząd jednogłośnie /za - 5/ pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Wołomin.
2) Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Ząbki zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Ząbki powierzenia Gminie Ząbki zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Ząbki.

6.Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia prac nad przygotowaniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Wołomińskiego.Zarząd jednogłośnie /za - 5/ pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia prac nad przygotowaniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Wołomińskiego.

7.Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV-29/2011 Rady Powiatu z dnia 28.02.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011. Zarząd jednogłośnie /za - 5/ pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV-29/2011 Rady Powiatu z dnia 28.02.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.

8.1) Starosta poinformował, że Gmina Wołomin wystąpiła o wspólną organizację z Powiatem Wołomińskim dożynek powiatowo-gminnych. Zarząd jednogłośnie /za – 5/ pozytywnie zaopiniował wniosek Gminy Wołomin.
2) Członek Zarządu Marek Szafrański zwrócił uwagę, że do Wydziału Komunikacji dochodzą nowe zadania związane z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 13.10


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński-Piotr Uściński, data: 14.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 21.07.2011 r., godz. 10.00
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 21.07.2011 r., godz. 10.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.07.2011 r., godz. 10.00Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1439 razy.