Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 35/2011

z dnia 21.06.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 35/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 czerwca 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska oraz Kierownik Biura Promocji i Kultury Katarzyna Pazio (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 14.06.2011 r.
3.WSO: Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych.
4.WOŚ: Dotacje na zadania z zakresu gospodarki wodnej.
5.BPK:
1)dofinansowanie XX jubileuszowego półmaratonu ulicznego Cud nad Wisłą,
2)wnioski o objęcie patronatem Starosty.
6.Skarbnik: Uchwała Zarządu w sprawie przeniesienia w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
7.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 10.30

1. Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

2.Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 14.06.2011 r.

3.Sekretarz przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-139/2011 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych.

4.Członek Zarządu Marek Szafrański przedstawił propozycję przyznania przez Zarząd dotacji na zadania z zakresu gospodarki wodnej (propozycja dotacji stanowi załącznik do protokołu).
Zarząd zapoznał się z propozycją i jednogłośnie /za - 4/ udzielił dotacji na zadania
z zakresu gospodarki wodnej zgodnie z propozycją przedstawioną przez Członka Zarządu.

5.1) Kierownik Biura Promocji i Kultury poinformowała o wniosku organizatora XX jubileuszowego półmaratonu ulicznego Cud nad Wisłą o dofinansowanie przez Powiat kwotą 35-40 tys. zł. Kierownik Biura Promocji i Kultury przedstawiła koszty jakie
w 2010 r. poniósł Powiat na dofinansowanie organizacji półmaratonu.Zarząd jednogłośnie /za – 4/ przyznał kwotę 35 tys. zł na dofinansowanie organizacji XX jubileuszowego półmaratonu ulicznego Cud nad Wisłą.
2) Kierownik Biura Promocji i Kultury przedstawiła wnioski o udzielenie patronatu Starosty. Zarząd pozytywnie /za – 3, wstrzymujących się - 1/ zaopiniował następujące wnioski o udzielenie patronatu Starosty:
a) Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach – II Powiatowy Konkurs Poetycki „Spotkanie z twórczością ks. Jana Twardowskiego” – dofinansowanie 2.500 zł
b) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matko Bożej Częstochowskiej w Urlach – Plener rzeźbiarski z wystawą poplenerową oraz wydanie opracowania w formie folderu „Plenery rzeźbiarskie w Urlach’ - dofinansowanie 5.500 zł.

6.Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeniesienia w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.

7.Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-140/2011w sprawie przeniesienia w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.

8.1) Starosta przedstawił projekt budowy ronda w Klembowie.
2) Starosta poinformował o zgłoszeniu przez wykonawcę inwestycji budowy ul. Batorego w Ząbkach konieczności wykonania robót dodatkowych.
3) Starosta poinformował członków Zarządu o terminach najbliższych komisji Rady Powiatu.
4) Członek Zarządu Izabella Dziewiątkowska poruszyła sprawę remontu Pałacu w Chrzęsnem oraz mostu w Kobyłce.
5) Starosta przedstawił kandydatury na stanowiska dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 12.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński-Piotr Uściński, data: 21.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 21.07.2011 r., godz. 10.06
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 21.07.2011 r., godz. 10.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.07.2011 r., godz. 10.06Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1135 razy.