Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 36/2011

z dnia 27.06.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 36/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 czerwca 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 21.06.2011 r.
3.Starosta: uchwała Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
w drodze bezprzetargowej całości albo części nieruchomości.
4.Skarbnik:
1)uchwała Zarządu w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr VIII-81/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.,
2)uchwała Zarządu w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011,
3)uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011,
4)uchwała Zarządu w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
5.Sprawy różne.

1. Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

2. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 21.06.2011 r.

3.Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej całości albo części nieruchomości.Zarząd jednogłośnie /za - 5/ pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej całości albo części nieruchomości.

4.1) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VIII-81/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV-141/2011 w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VIII-81/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.,
2) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV-142/2011 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
3) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV-143/2011 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
4) Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 5/ podjął Uchwałę Nr IV-144/2011 w sprawie zmiany
w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.

5.Członek Zarządu Andrzej Olszewski poruszył sprawę zagospodarowanie terenu po starym basenie w Wołominie.

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński-Piotr Uściński, data: 27.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 21.07.2011 r., godz. 10.13
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 21.07.2011 r., godz. 10.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.07.2011 r., godz. 10.13Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1258 razy.