Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sierpień


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-182/2011
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-183/2011
  w sprawie: upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw dotyczących opiniowania planów gospodarki odpadami, programów ochrony środowiska
 • Uchwała Nr IV-184/2011
  w sprawie: przeniesienia w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-185/2011
  w sprawie:zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-186/2011
  w sprawie:założeń do projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-187/2011
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej
 • Uchwała Nr IV-188/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-189/2011
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr IX-93/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 roku
 • Uchwała Nr IV-190/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-191/2011
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-192/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-193/2011
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej
 • Uchwała Nr IV-194/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-195/2011
  w sprawie: upoważnienia do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu
 • Uchwała Nr IV-196/2011
  w sprawie: ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy
 • Uchwała Nr IV-197/2011
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-198/2011
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-199/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-200/2011
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej
 • Uchwała Nr IV-201/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-202/2011
  w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie-Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Uchwała Nr IV-203/2011
  w sprawie: powołania na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie-Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Uchwała Nr IV-204/2011
  w sprawie: ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr IV-205/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-206/2011
  w sprawie: przeniesienia w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-207/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-208/2011
  w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych
 • Uchwała Nr IV-209/2011
  w sprawie: delegowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Wołomińskiego do pracy w Zespole o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Uchwała Nr IV-210/2011
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2012”
 • Uchwała Nr IV-211/2011
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-212/2011
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-213/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-214/2011
  w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011

Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński-Piotr Uściński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 25.08.2011 r., godz. 12.29
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 25.08.2011 r., godz. 12.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.08.2011 r., godz. 12.29Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4654 razy.