Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wrzesień


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-215/2011
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-200/2011 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku
 • Uchwała Nr IV-216/2011
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-201/2011 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku
 • Uchwała Nr IV-217/2011
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-218/2011
  w srawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-219/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-220/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-221/2011
  w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
 • Uchwała Nr IV-222/2011
  w sprawie: 1. konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 • Uchwała Nr IV-223/2011
  w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku do realizacji projektu „Szkoła pełna wrażeń”
 • Uchwała Nr IV-224/2011
  w sprawie:wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr X-95/2011 z dnia 14 września 2011 roku
 • Uchwała Nr IV-225/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-226/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-227/2011
  w sprawie: przeniesienia w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011

Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 01.09.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 11.28
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 11.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2011 r., godz. 11.28Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 3497 razy.