Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 41/2011

z dnia 27.07.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 41/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lipca 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Robert Rasiński (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Skarbnik: zmiany w budżecie.
3.Starosta: Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białobrzeskiemu.
Godz. rozpoczęcia: 14.15


1.Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.
2.Skarbnik przedstawiła propozycje zmiany zaopiniowanego na posiedzeniu Zarządu w dniu 26 lica 2011 r. projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa omówił kwestie finansowe dotyczące realizacji inwestycji w Chrzęsnem.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ pozytywnie zaopiniował przedstawione propozycje zmiany projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
3.Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białobrzeskiemu.
Zarząd jednogłośnie /za - 3/ pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białobrzeskiemu.

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński-Piotr Uściński, data: 27.07.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 12.34
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 12.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2011 r., godz. 12.34Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1311 razy.