Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 45/2011

z dnia 17.08.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 45/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 sierpnia 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uścinski, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Jolanta Zalewska-Czarnak
i Zastępca Naczelnika Edukacji, Kultury i Promocji Magdalena Soszyńska-Kalinowska (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 10.08.2011 r.
3.WZ:
1)projekt uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
w jednostkach organizacyjnych powiatu,
2)projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX–91/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białobrzeskiemu.
4.WGN: projekt uchwały Zarządu w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy.
5.WEP: wnioski o objęcie patronatem Starosty.
6.Skarbnik: sprawy budżetowe.
7.Sprawy różne.
Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1. Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia w dniu 10.08.2011r.

Ad. 3.
1)Starosta przestawił projekt uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-195/2011 w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu.
2)Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX–91/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 sierpnia 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białobrzeskiemu.
Starosta zrelacjonował rozmowę pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołominie ze Skarbnik Powiatu Białobrzeskiego, w trakcie której Skarbnik Powiatu Białobrzeskiego poinformowała, iż Powiat Białobrzeski, pomimo wcześniejszego wystąpienia o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym w wyniku klęski huraganu, nie może tej pomocy przyjąć ze względu na stanowisko właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skarbnik Powiatu Białobrzeskiego wskazała, iż we wcześniejszych rozmowach i ustaleniach Regionalna Izba Obrachunkowa nie kwestionowała udzielania pomocy finansowej powiatowi, dlatego też Powiat Białobrzeski wystąpił do powiatów o udzielenie dotacji i wskazał swoje konto.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX–91/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białobrzeskiemu.

Ad. 4. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-196/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy.

Ad. 5. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła wnioski
o udzielenie patronatu Starosty.
Zarząd pozytywnie /za – 4/ zaopiniował następujące wnioski o udzielenie patronatu Starosty:
1)Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin – Recital Stanisława Soyki „Pożegnanie wakacji 2011” - dofinansowanie 2000 zł,
2)Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce – „XIV Maraton Teatralny Zielonka 2011” – dofinansowanie 2200 zł.

Ad. 6.
1)Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-197/2011 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
2)Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-198/2011 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
3)Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-199/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
4)Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ podjął Uchwałę Nr IV-200/2011 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
5)Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ podjął Uchwałę Nr IV-201/2011 w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 7.
1)Starosta poinformował o spotkaniu w dniu 17 sierpnia 2011 r. etatowych członków Zarządu z kandydatami na dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie, na którym przedstawione zostały koncepcje zarządzania szpitalem.
2)Członkowie Zarządu omówili wykonanie wydatków majątkowych wg stanu na
9 sierpnia 2011 r. Ustalono, że na następnym posiedzeniu Zarządu Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawi informacją dotyczącą wykonania inwestycji powiatowych.


Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 17.08.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 13.02
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 13.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2011 r., godz. 13.02Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1287 razy.