Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 47/2011

z dnia 30.08.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 47/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uścinski, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Sekretarz Aneta Piotrowska, w zastępstwie Skarbnik Powiatu Naczelnik Wydziału Finansowego Barbara Ryszawy, Naczelnik Edukacji, Kultury i Promocji Katarzyna Pazio (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 23.08.2011 r.
3.WSO:
1)Projekt uchwały Zarządu w sprawie delegowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Wołomińskiego do pracy w Zespole o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi,
2)Projekt uchwały Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012”.
4.WEP: Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
5.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
6.Sprawy różne.
Godz. rozpoczęcia: 14.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia w dniu 23.08.2011r.

Ad. 3.
1)Sekretarz przestawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie delegowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Wołomińskiego do pracy w Zespole o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-209/2011 w sprawie delegowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Wołomińskiego do pracy w Zespole o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2)Sekretarz przestawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012”.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-210/2011 w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012”.

Ad. 4.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła wnioski o udzielenie patronatu Starosty.
Zarząd pozytywnie /za – 4/ zaopiniował następujące wnioski o udzielenie patronatu Starosty:
1)Michał Szulim – Zespół Plateau – Koncert na żywo w TVP - patronat honorowy.
2)Towarzystwo Przyjaciół Ząbek – Turniej o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek - patronat honorowy.
3)Cordium Sp. z o.o. – Bezpłatne badania EKG - patronat honorowy.

Ad. 5.
1)Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-211/2011 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
2)Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-212/2011 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
3)Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-213/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
4)Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV-214/2011 w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.

Ad. 6.
1)Starosta poruszył sprawę pozyskania środków na budowę drogi w Kuligowie.
2)Członek Zarządu Izabella Dziewiątkowska poruszyła sprawę robót w Kobyłce na ul. Poniatowskiego. Ponadto zadała pytania, czy Kancelaria Prezydenta RP udzieliła odpowiedzi na wystąpienie w sprawie ustanowienia daty 10 kwietnia Dniem Pamięci Narodowej oraz czy wpłynęła odpowiedź Burmistrza Wołomina na pismo Starosty Powiatu Wołomińskiego w sprawie czołgu w Wołominie. Starosta odpowiedział, że jeśli chodzi o wystąpienie do Kancelarii Prezydenta RP, to wpłynęła odpowiedź, która zostanie przedstawiona na posiedzeniu Zarządu. Natomiast, w przypadku pisma dotyczącego czołgu, odpowiedź nie wpłynęła.
3)Członek Zarządu Andrzej Olszewski poruszył sprawę remontu w LO w Radzyminie i wyraził obawę, czy zostanie on zakończony przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ponadto zwrócił uwagę na konieczność takiego kopania rowów przez służby powiatowe, aby był zabezpieczony właściwy odpływ wody.

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 30.08.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 13.17
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 13.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2011 r., godz. 13.17Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1388 razy.