Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 48/2011

z dnia 02.09.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 48/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 2 września 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uścinski, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Sekretarz Aneta Piotrowska, w zastępstwie Skarbnik Powiatu Naczelnik Wydziału Finansowego Barbara Ryszawy, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie Maciej Burakowski, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie Agata Żędzian oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Jolanta Zalewska – Czarnak (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 30.08.2011 r.
3.PCPR: Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
4.WID: Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania
z zakresu dróg powiatowych.
5.WGN: Wyrażenie zgody na usunięcie 4 drzew gatunku klon na terenie działki 505
w miejscowości Rudne, gmina Strachówka.
6.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
7.Sprawy różne.
Godz. rozpoczęcia: 11.00

Ad. 1. Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia w dniu 30.08.2011r.

Ad. 3. Dyrektor i Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przestawili projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Członek Zarządu Marek Szafrański zadał pytanie, jaka instytucja będzie odpowiedzialna za koordynację realizacji programu i aktualizację programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie odpowiedział, że tą instytucją będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie /za -3/zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ad. 4 Starosta przestawił projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania z zakresu dróg powiatowych.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania z zakresu dróg powiatowych.

Ad. 5. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na usunięcie 4 sztuk drzew o gatunku klon rosnących
na terenie działki ewidencyjnej nr 505 w Równem gm. Strachówka, która stanowi własność Powiatu.

Ad. 6.
1)Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie uchylenia uchwały Nr IV-200/2011 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ podjął Uchwałę Nr IV- 215/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr IV-200/2011 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku.
2)Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie uchylenia uchwały Nr IV-201/2011 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ podjął Uchwałę Nr IV- 216/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr IV-201/2011 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku.
3)Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ podjął Uchwałę Nr IV- 217/2011 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
4)Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ podjął Uchwałę Nr IV- 218/2011 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
5)Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ podjął Uchwałę Nr IV- 219/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
6)Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011, który został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2011 r.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ pozytywnie zaopiniował zmiany projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.

Ad. 7.
1)Członek Zarządu Andrzej Olszewski przypomniał, że naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa zapewniał, że remonty w szkołach zostaną zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego, a jednak mimo to było opóźnienie w LO w Radzyminie.
2)Starosta przedstawił Zarządowi 2 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie skarg na działania Starosty (skarga Marianny Ołdak oraz skarga Zbigniewa Szymaniaka). Zarząd zapoznał się z projektami uchwał.

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 02.09.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 13.21
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 13.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2011 r., godz. 13.21Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1268 razy.