Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 49/2011

z dnia 06.09.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 49/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 6 września 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uścinski, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Dorota Jagodzińska oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Magdalena Soszyńska-Kalinowska (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 02.09.2011 r.
3.WOZ: Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie.
4.WEP:
1)Wyniki naboru do I-ych klas szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012.
2)Informacja dotycząca aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek na rok szkolny 2011/2012.
3)Wniosek Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołominie
o przyznanie etatu surdopedagoga.
4)Wniosek Dyrektor ZSS w Wołominie o przyznanie etatu konserwatora urządzeń elektrycznych.
5)Wniosek Dyrektor ZSS w Ostrówku o przyznanie etatu pomocy nauczyciela.
6)Wniosek NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze o zwolnienie z opłaty za wynajem na cele związkowe pomieszczenia w ZS w Wołominie.
7)Wniosek Dyrektor ZS w Tłuszczu o wyrażenie zgody na udział szkoły w projekcie realizowanym przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
8)Wniosek Burmistrza Wołomina o udostępnienie lokali na potrzeby obwodowych komisji wyborczych w ZSE i ZS w Wołominie.
5.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
6.Sprawy różne.
Godz. rozpoczęcia: 10.30

Ad. 1. Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia w dniu 02.09.2011r.

Ad. 3. Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej przestawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie /za - 4/ zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Ad. 4
1)Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przestawiła wyniki naboru do I-ych klas szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012.
2)Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przestawiła informację dotyczącą aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek na rok szkolny 2011/2012.
3)Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przestawiła wniosek Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołominie o przyznanie etatu surdopedagoga.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ wyraził zgodę na przyznanie ½ etatu surdopedagoga w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołominie.
4)Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przestawiła wniosek Dyrektor ZSS w Wołominie o przyznanie etatu konserwatora urządzeń elektrycznych.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ wyraził zgodę na przyznanie ½ etatu konserwatora urządzeń elektrycznych w ZSS w Wołominie.
5)Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przestawiła wniosek Dyrektor ZSS w Ostrówku o przyznanie etatu pomocy nauczyciela.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ wyraził zgodę na przyznanie etatu pomocy nauczyciela w ZSS w Ostrówku.
6)Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przestawiła wniosek NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze o zwolnienie z opłaty za wynajem na cele związkowe pomieszczenia w ZS w Wołominie.
Zarząd /za – 3, wstrzymujących się - 1/ wyraził zgodę na zwolnienie NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze z opłaty za wynajem na cele związkowe pomieszczenia w ZS w Wołominie.
7)Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przestawiła wniosek Dyrektor ZS w Tłuszczu o wyrażenie zgody na udział szkoły w projekcie realizowanym przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ wyraził zgodę na udział ZS w Tłuszczu ZS w Tłuszczu
w projekcie realizowanym przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
8)Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przestawiła wniosek Burmistrza Wołomina o udostępnienie lokali na potrzeby obwodowych komisji wyborczych w ZSE i ZS w Wołominie.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ wyraził zgodę na udostępnienie lokali w ZSE i ZS w Wołominie na potrzeby obwodowych komisji wyborczych.

Ad. 5. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ podjął Uchwałę Nr IV- 220/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego na rok 2011.

Ad. 6.
1)Starosta poinformował o pozyskaniu środków zewnętrznych n budowę ciągu Kuligów – Stasiopole – Józefów.
2)Starosta poinformował o powołaniu Zespołu Koordynacyjnego ds. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego.
3)Wicestarosta poinformował o wpłynięciu oferty dotyczącej wynajęcia warsztatów
w budynku na terenie Zespołu Szkół w Tłuszczu.
4)Starosta poinformował o piśmie Stowarzyszenia „Kapituła Wyróżnienia Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej” w sprawie wyrażenia zgody na postawienie pomnika Kolumny Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej na rondzie „Solidarności” u zbiegu ulic Sikorskiego i Wileńskiej w Wołominie.
Zarząd jednogłośnie /za – 4/ wyraził zgodę na postawienie pomnika Kolumny Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej na rondzie „Solidarności” u zbiegu ulic Sikorskiego
i Wileńskiej w Wołominie.
5)Członek Zarządu Andrzej Olszewski poruszył sprawę niedokończonych w terminie inwestycji powiatowych.

Na tym protokół zakończono.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 06.09.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 13.25
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 13.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2011 r., godz. 13.25Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1349 razy.