Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 51/2011

z dnia 20.09.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 51/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 września 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Sekretarz Aneta Piotrowska, Skarbnik Powiatu – Jadwiga Tomasiewicz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Jolanta Zalewska – Czarnak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury – Katarzyna Pazio (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 13.09.2011 r.
3.WGN: wniosek Wydawnictwa „Art. – grafiti” o przedłużenie dzierżawy gruntu pod gablotę informacyjną zlokalizowaną przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Wołominie
4.WEP: Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
5.Skarbnik:
1)Uchwała Zarządu w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr X-95/2011 z dnia 14 września 2011 r.
2)Uchwała Zarządu w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
3)Uchwała Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011
4)Uchwała Zarządu w sprawie przeniesienia w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
6.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 12.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia w dniu 13.09.2011r.

Ad. 3.
Zarząd jednogłośnie /za 3/ wyraził zgodę na przedłużenie firmie „Art. – grafiti” dzierżawy gruntu pod gablotę informacyjną zlokalizowaną przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Wołominie za kwotę 70 zł/m2 na okres 3 lat. Płatność ma być dokonywana dwa razy w roku.

Ad. 4
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła wnioski o udzielenie patronatu Starosty.
Zarząd pozytywnie zaopiniował następujące wnioski o udzielenie patronatu Starosty:

1)Michał Szulim - w imieniu Zespołu PLATEAU - Grechuta Festiwal Kraków 2011 – dofinansowanie 4500 zł /stosunkiem głosów za – 2, wstrzymujących się - 1/.
2)Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce - Powiatowy Konkurs Literacki "Liryki
o Niepodległej" – dofinansowanie 1200 zł.
3)Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bł. Jana Pawła II - Zorganizowanie Izby Pamięci poświęconej osobie papieża Jana Pawła II - Wielkiego Polaka – dofinansowanie
1250 zł.
4)Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści - Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej VIII Ogólnopolska Kampania Społeczno-Edukacyjna Hospicjum To Też Życie - Podaruj Swój Czas – dofinansowanie 5000 zł.
5)58 Szczep ZHR "Rosa Venti" w Zielonce Okręg Mazowiecki - VI Międzynarodowy Zlot Niepodległości – patronat honorowy.
6)Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach - I Rodzinny Rajd Szlakiem Małego Powstańca – 1000 zł.
7)Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Bezpiecznie z Agatką – patronat honorowy oraz 300 sztuk opasek z nadrukiem Powiatu.
8)Mateusz Śledziewski - Grand Prix tenisa stołowego – medale oraz wstążki za kwotę 486 zł.

Ad. 5.
1)Zarząd jednogłośnie /za 3/ podjął Uchwałę Nr IV-224/2011 w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr X-95/2011 z dnia 14 września 2011 roku.
2)Zarząd jednogłośnie /za 3/ podjął Uchwałę Nr IV-225/2011 w sprawie zmiany
w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.
3)Zarząd jednogłośnie /za 3/ podjął Uchwałę Nr IV-226/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
4)Zarząd jednogłośnie /za 3/ podjął Uchwałę Nr IV-227/2011 w sprawie przeniesienia
w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.

Ad. 6.
1)Wicestarosta poinformował o zaproszeniu go na spotkanie przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Krzysztofa Strzałkowskiego.
2)Skarbnik poruszyła sprawę weryfikacji przez naczelników wniosków do budżetu na 2012 r.
3)Skarbnik poruszyła sprawę rozliczenia dotacji na inwestycję budowy mostu
w Kobyłce.


Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 14.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 20.09.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 25.10.2011 r., godz. 11.33
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 25.10.2011 r., godz. 11.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2011 r., godz. 11.33Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1238 razy.