Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 54/2011

z dnia 14.10.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 54/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 14 października 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Piotr Gontarski (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 12.10.2011 r.
3.WOK: Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
4.WID: Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych.
5.Skarbnik:
1)Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego na rok 2011,
2)Zmiana zaopiniowanego pozytywnie na posiedzeniu Zarządu w dniu 12.10.2011 r. projektu uchwały Rady Powiatu w spawie: zmiany uchwały
Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
6.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 12.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 12.10.2011 r.

Ad. 3.
Starosta przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Ad. 4
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych.

Ad. 5.
1)Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za - 3/ podjął Uchwałę Nr IV-247/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego na rok 2011.
Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie /za - 3/ podjął Uchwałę Nr IV-248/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego na rok 2011.
2)Skarbnik omówiła projekt zmiany zaopiniowanego pozytywnie na posiedzeniu Zarządu w dniu 12.10.2011 r. projektu uchwały Rady Powiatu w spawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd dokonał zmiany zaopiniowanego pozytywnie na posiedzeniu Zarządu w dniu 12.10.2011 r. projektu Uchwały Rady Powiatu w spawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 12.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 14.10.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 25.10.2011 r., godz. 11.49
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 25.10.2011 r., godz. 11.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2011 r., godz. 11.49Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1139 razy.