Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 56/2011

z dnia 02.11.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 56/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 2 listopada 2011 r.W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski (Andrzej Olszewski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu do punktu 3 porządku posiedzenia) oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Jolanta Zalewska - Czarnak (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 26.10.2011 r.
3.WGN: Wynik negocjacji w sprawie cen działek.
4.WEP:
1)Wniosek Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie o wyrażenie zgody na założenie od roku szkolnego 2012/2013 nowej szkoły w Zespole – Liceum Ogólnokształcącego
2)Wniosek Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie o wyrażenie zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2012/2013 nowych kierunków kształcenia w zawodach technik organizacji reklamy i technik cyfrowych procesów graficznych w ramach czteroletniego Technikum Ekonomicznego
3)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
5.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
6.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 12.30


Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 26.10.2011 r.

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawił wyniki negocjacji w sprawie ustalenia odszkodowania
za następujące nieruchomości:
1)o pow. 53 m2, położonej we wsi Kraszew Stary, gmina Klembów, nr ewidencyjny 893/6,
2)o pow. 292 m2, położonej we wsi Kraszew Stary, gmina Klembów, nr ewidencyjny 1119/1 i 1120/1,
3)o pow. 121 m2, położonej we wsi Lipka, gmina Klembów, nr ewidencyjny 622/1,
4)o pow. 210 m2, położonej Radzyminie, w obrębie 05-03, nr ewidencyjny 74/8.
Zarząd ustalił następujące odszkodowania:
1)30 zł za 1 m2 za nieruchomość o pow. 53 m2, położoną we wsi Kraszew Stary, gmina Klembów, nr ewidencyjny 893/6,
2)50 zł za 1 m2 za nieruchomość o pow. 292 m2, położoną we wsi Kraszew Stary, gmina Klembów, nr ewidencyjny 1119/1 i 1120/1,
3)50 zł za 1 m2 za nieruchomość o pow. 121 m2, położoną we wsi Lipka, gmina Klembów, nr ewidencyjny 622/1,
4)186 zł za 1 m2 za nieruchomość o pow. 210 m2, położoną w Radzyminie, w obrębie 05-03, nr ewidencyjny 74/8.

Ad. 4
Wicestarosta przedstawił wnioski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie o wyrażenie zgody na założenie od roku szkolnego 2012/2013 nowej szkoły w Zespole – Liceum Ogólnokształcącego oraz o wprowadzenie od roku szkolnego 2012/2013 nowych kierunków kształcenia w zawodach technik organizacji reklamy i technik cyfrowych procesów graficznych w ramach czteroletniego Technikum Ekonomicznego.
Zarząd nie podjął decyzji w sprawie przedstawionych wniosków Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie. Zarząd zobowiązał Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji do zebrania i opracowania do końca 2011 r. wniosków w podobnych sprawach od pozostałych szkół prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
Sekretarz przedstawiła wnioski o udzielenie patronatu Starosty. Zarząd podjął następujące decyzje:
1)Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Urlach - Ogólnopolski Turniej Mieszanej Piłki Siatkowej dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych o profilu wojskowo-policyjno-strażackim – patronat honorowy. Jednocześnie
ze względu na termin realizacji imprezy (30.03.2012) Zarząd zdecydował, że decyzja o dofinansowaniu zostanie podjęta w 2012 r.
2)Towarzystwo Przyjaciół Ząbek - Konkurs fotograficzny "Ząbki w czterech porach roku" – patronat honorowy
3)Klub Sportowy ROKIS - VII Międzynarodowe 24-godzinne Zawody Łucznicze – patronat honorowy. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji o poinformowanie Klubu Sportowego ROKIS o możliwości pozyskania dofinansowania ze środków przeznaczonych na NGO,
4)Wołomiński Klub Biznesu - XVI Bal Charytatywny, III edycja konkursu Lider Biznesu Powiatu Wołomińskiego – patronat honorowy.
5)Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego - XI Dni Nauki – dofinansowanie 1.000 zł.

Ad. 5.
Zarząd jednogłośnie /za - 4/ podjął następujące uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwała Nr IV-257/2011 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2)Uchwała Nr IV-258/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatu w Wołominie na rok 2011
3)Uchwała Nr IV-259/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
4)Uchwała Nr IV-260/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
Zarząd omówił przedstawione przez Skarbnik pierwsze zestawienie dotyczące projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 r.


Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 14.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 02.11.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 25.11.2011 r., godz. 11.56
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 25.11.2011 r., godz. 11.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.11.2011 r., godz. 11.56Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1471 razy.