Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 59/2011

z dnia 17.11.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 59/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 listopada 2011 r.W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Komunikacji Stanisław Szczepański (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 14.11.2011 r.
3.WKM: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
4.WEP: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości i ilości stypendiów „Talent”.
5.Skarbnik: sprawy budżetowe.
6.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 8.30


Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 14.11.2011 r.

Ad. 3.
Naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Ad. 4
Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości i ilości stypendiów „Talent”.
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ podjął Uchwałę Nr IV-273/2011 w sprawie ustalenia wysokości i ilości stypendiów „Talent”.

Ad. 5.
Zarząd jednogłośnie /za - 3/ podjął następujące uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwała Nr IV-274/2011 w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011,
2)Uchwała Nr IV-275/2011 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011,
3)Uchwała Nr IV-276/2011 w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011,
4)Uchwała Nr IV-277/2011 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 9.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 17.11.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 25.11.2011 r., godz. 12.07
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 25.11.2011 r., godz. 12.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.11.2011 r., godz. 12.07Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1251 razy.