Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 60/2011

z dnia 22.11.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 60/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 listopada 2011 r.W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, i Grzegorz Grabowski (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 17.11.2011 r.
3.Prezentacja projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 – 2020.
4.WSO: Rozstrzygnięcie oferty Klubu Sportowego „ROKIS” z Radzymina na realizację zadania publicznego pod nazwą „VII Międzynarodowe 24-godzinne Zawody Łucznicze” złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5.Członek Zarządu: Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Wołomińskiemu.
6.WID: Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych na rzece Czarnej w ciągu wybudowanego chodnika w Mostówce gmina Wołomin.
7.Wicestarosta: Wyrażenie zgody na wycięcie drzew na działce 1479/2, położonej w Tłuszczu przy ul. Kościelnej.
8.Skarbnik: sprawy budżetowe.
9.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 12.00


Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 17.11.2011 r.

Ad. 3.
Zaproszony na posiedzenie Zarządu Grzegorz Grabowski dokonał prezentacji projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 – 2020. Grzegorz Grabowski omówił założenia strategii, treść strategii, m.in. raport z diagnozy potencjału turystycznego, koncepcję rozwoju turystyki oraz koncepcję jej wdrażania. Przedstawił ponadto przykładowe produkty turystyczne na terenie Powiatu Wołomińskiego.
Członkowie Zarządu omówili założenia przedstawione przez Grzegorza Grabowskiego.

Ad. 4
Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 5.200 zł realizacji zadania publicznego pod nazwą „VII Międzynarodowe 24-godzinne Zawody Łucznicze” zgłoszonego przez Klub Sportowy „ROKIS” z Radzymina w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ad. 5.
Członek Zarządu Marek Szafrański przedstawił projekt Uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Wołomińskiemu i poinformował, że pełnomocnictwo dotyczyć będzie reprezentowania przez Starostę Powiatu Wołomińskiego przed sądami w sprawach z wniosku Powiatu Wołomińskiego o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu usuniętych na koszt właściciela i nieodebranych z parkingu strzeżonego.
Zarząd jednogłośnie /za - 4/ podjął Uchwałę Nr IV-278/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Wołomińskiemu.

Ad. 6.
Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych na rzece Czarnej w ciągu wybudowanego chodnika w Mostówce gmina Wołomin.
Zarząd jednogłośnie /za - 4/ podjął Uchwałę Nr IV-279/2011 w sprawie upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych na rzece Czarnej w ciągu wybudowanego chodnika w Mostówce gmina Wołomin.

Ad. 7.
Wicestarosta przedstawił złożony przez Urząd Miejski w Tłuszczu wniosek o wyrażenie zgody na wycięcie drzew (7 sztuk, gatunek tuja) na działce 1479/2, położonej w Tłuszczu przy ul. Kościelnej.
Zarząd wyraził zgodę na wycięcie 7 drzew gatunku Tuja na działce 1479/2, położonej w Tłuszczu przy ul. Kościelnej.

Ad. 8.
Zarząd jednogłośnie /za - 4/ podjął następujące uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwała Nr IV-280/2011 w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011,
2)Uchwała Nr IV-218/2011 w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.

Ad. 9.
1)Członek Zarządu Andrzej Olszewski poruszył sprawę remontu dachu w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce.
2)Wicestarosta zaproponował, aby materiały przygotowywane na posiedzenia Zarządu były dostępne w jednym egzemplarzu. Poinformował, że będzie w tej sprawie rozmawiał z Starostą.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 14.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wicestarosta Wołomiński - Konrad Rytel, data: 22.11.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 25.11.2011 r., godz. 12.25
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 25.11.2011 r., godz. 12.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.11.2011 r., godz. 12.25Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1216 razy.