Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 61/2011

z dnia 29.11.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 61/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 listopada 2011 r.W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Justyna Wicherkiewicz oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Katarzyna Pazio (lista obecności
w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 22.11.2011 r.
3.WID: Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI-346/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przekazania i finansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Dąbrówka.
4.DPS w Zielonce: wniosek o zdjęcie ze stanu środków trwałych urządzenia do podgrzewania posiłków Bemar oraz drukarki OKI.
5.Uchwała Zarządu w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 – 2016.
6.WEP: Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
7.Skarbnik: sprawy budżetowe.
8.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 12.15

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 22.11.2011 r.

Ad. 3.
Starosta przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI-346/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przekazania i finansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Dąbrówka.
Zarząd zdecydował przekazać projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI-346/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie przekazania i finansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Dąbrówka do konsultacji do Skarbnik Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 4
Starosta przedstawił wniosek Dyrektor DPS w Zielonce o zdjęcie ze stanu środków trwałych urządzenia do podgrzewania posiłków Bemar oraz drukarki OKI.
Zarząd wyraził zgodę na ze stanu środków trwałych DPS-u w Zielonce urządzenia do podgrzewania posiłków Bemar oraz drukarki OKI.

Ad. 5.
Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Justyna Wicherkiewicz przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 – 2016.
Zarząd jednogłośnie /za - 4/ podjął Uchwałę Nr IV-282/2011 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 – 2016.

Ad. 6.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o objęcie patronatem Starosty Imprezy gwiazdkowej dla dzieci z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i Domu Dziecka w Równem.
Zarząd nie podjął decyzji o objęciu ww. Imprezy patronatem Starosty. Starosta poinformował, że będzie w tej sprawie rozmawiał z Dyrektorem PCPR.

Ad. 7.
Zarząd jednogłośnie /za - 4/ podjął następujące uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwała Nr IV-283/2011 w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011,
2)Uchwała Nr IV-284/2011 w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011,
3)Uchwała Nr IV-285/2011 w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011,
4)Uchwała Nr IV-286/2011 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011,
5)Uchwała Nr IV-287/2011 w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011,
6)Uchwała Nr IV-288/2011 w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.

Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.

Ad. 8.
1)Członek Zarządu Izabella Dziewiątkowska poddała pod rozwagę zbadanie pod względem prawnym przed zbliżającą się sesją Rady Powiatu Wołomińskiego sprawy budowy obiektu małej architektury poświęconego Aniołowi Stróżowi Ziemi Wołomińskiej.
2)Członek Zarządu Andrzej Olszewski zadał pytanie, czy w związku z interpelacją radnego powiatowego Andrzeja Ferdyna wyjaśnia została sprawa remontu dachu
w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce. Starosta odpowiedział, że radny Andrzej Ferdyn otrzymał odpowiedź na swoją interpelację.
3)Członek Zarządu Andrzej Olszewski poruszył sprawę parkowania pojazdów na drodze przy Naftobazie w Emilionawie. Starosta poinformował, że wystosowane zostanie w tej sprawie pismo do Naftobazy.


Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 14.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 29.11.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 27.12.2011 r., godz. 13.41
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 27.12.2011 r., godz. 13.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.12.2011 r., godz. 13.41Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1318 razy.