Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 63/2011

z dnia 13.12.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 63/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 grudnia 2011 r.W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk oraz Geodeta Powiatowy Marcin Sosiński (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 8.12.2011 r.
3.WSO: Przedstawienie proponowanych zmian Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.
4.Wicestarosta: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: powołania przedstawiciela Powiatu Wołomińskiego do spraw współpracy z Marszałkiem Województwa mazowieckiego w ramach projektu kluczowego: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
5.Wicestarosta: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: powołania przedstawiciela Powiatu Wołomińskiego do spraw współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w ramach projektu kluczowego: „Rozwój elektronicznej informacji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
6.Wicestarosta: Omówienie wystąpienia Burmistrza Marek w sprawie zamiaru przejęcia przez Miasto Marki do realizacji zadania należącego do właściwości powiatu z zakresu prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – liceum ogólnokształcącego i technikum.
7.WEP: Wniosek o objęcie patronatem Starosty.
8.Skarbnik: sprawy budżetowe.
9.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 12.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 8.12.2011 r.

Ad. 3.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich omówiła proponowane zmiany Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim. Naczelnik poinformowała również członków Zarządu, że projekt zmiany regulaminu będzie opiniowany przez Zespół Doradczo – Inicjatywny w styczniu 2011 r.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Zarządu w sprawie: powołania przedstawiciela Powiatu Wołomińskiego do spraw współpracy z Marszałkiem Województwa mazowieckiego w ramach projektu kluczowego: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.Geodeta Powiatowy omówił szczegóły projektu ww. uchwały.
Zarząd jednogłośnie /za - 4/ podjął Uchwałę Nr IV-301/2011 w sprawie: powołania przedstawiciela Powiatu Wołomińskiego do spraw współpracy z Marszałkiem Województwa mazowieckiego w ramach projektu kluczowego: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Ad. 5.
Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Zarządu w sprawie: powołania przedstawiciela Powiatu Wołomińskiego do spraw współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w ramach projektu kluczowego: „Rozwój elektronicznej informacji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.Geodeta Powiatowy omówił szczegóły projektu ww. uchwały.
Zarząd jednogłośnie /za - 4/ podjął Uchwałę Nr IV-302/2011 w sprawie: powołania przedstawiciela Powiatu Wołomińskiego do spraw współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w ramach projektu kluczowego: „Rozwój elektronicznej informacji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Ad. 6
Wicestarosta omówił pismo Burmistrza Marek z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zamiaru przejęcia przez Miasto Marki do realizacji zadania należącego do właściwości powiatu z zakresu prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji, Kultury i Promocji do przygotowania stosownych projektów uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego w powyższej sprawie.

Ad. 7.
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek o udzielenie patronatu Starosty Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Markach na organizację IX Przeglądu Małych Form Teatralnych i przyznał 2.000 zł dofinansowania.

Ad. 8.
1)Uchwała Nr IV-303/2011 w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2)Uchwała Nr IV-304/2011 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego
3)Uchwała Nr IV-305/2011 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego
4)Uchwała Nr IV-306/2011 w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
5)Uchwała Nr IV-307/2011 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
6)Uchwała Nr IV-308/2011 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej
7)Uchwała Nr IV-309/2011 w sprawie: zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wołominie
8)Uchwała Nr IV-310/2011 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
9)Uchwała Nr IV-311/2011 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011

Ad. 9.
1)Starosta przedstawił raport z inwentaryzacji z natury dachu Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przeprowadzonej przez rzeczoznawcę budowlanego.
2)Starosta poinformował o przebiegu Komisji Finansowej Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 12 grudnia 2011 r.


Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 14.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 13.12.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 28.12.2011 r., godz. 11.29
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 28.12.2011 r., godz. 11.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2011 r., godz. 11.29Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1101 razy.