Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Grudzień


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-289/2011
  w sprawie: wykonania uchwały Nr XII-113/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 listopada 2011 roku
 • Uchwała Nr IV-290/2011
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-291/2011
  w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-292/2011
  w sprawie: przeniesień planu wydatków między jednostkami budżetowymi Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-293/2011
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-294/2011
  w sprawie: przeniesień w planach finansowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-295/2011
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-296/2011
  w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-297/2011
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-298/2011
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-299/2011
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-300/2011
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-301/2011
  w sprawie: powołania przedstawiciela Powiatu Wołomińskiego do spraw współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w ramach projektu kluczowego: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
 • Uchwała Nr IV-302/2011
  w sprawie: powołania przedstawiciela Powiatu Wołomińskiego do spraw współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w ramach projektu kluczowego: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
 • Uchwała Nr IV-303/2011
  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-304/2011
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-305/2011
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-306/2011
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-307/2011
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-308/2011
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej
 • Uchwała Nr IV-309/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-310/2011
  przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-311/2011
  w sprawie:przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-312/2011
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-313/2011
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-314/2011
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-315/2011
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-316/2011
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-317/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-318/2011
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XIII-119/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
 • Uchwała Nr IV-319/2011
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-320/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-321/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-322/2011
  w sprawie: zmniejszenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-323/2011
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-324/2011
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-325/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-326/2011
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-327/2011
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwałą Nr IV-328/2011
  w sprawie:rozdysponowania rezerwy ogólnej
 • Uchwała Nr IV-329/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-330/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-331/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-332/2011
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-333/2011
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-334/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 28.12.2011 r., godz. 14.02
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 28.12.2011 r., godz. 14.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2011 r., godz. 14.02Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4450 razy.