Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 65/2011

z dnia 20.12.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 65/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska
i Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk (lista obecności
w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 16.12.2011 r.
3.WSO: Wniosek Klubu Sportowego FANABERIA z Radzymina w sprawie zmiany umowy na realizację zadania publicznego.
4.WEP: Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
5.Skarbnik: sprawy budżetowe.
6.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 16.12.2011 r.

Ad. 3.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła wniosek Klubu Sportowego FANABERIA z Radzymina w sprawie zmiany umowy na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie projektów uczestnictwa amatorskich zawodników, klubów i zespołów sportowych z terenu Powiatu Wołomińskiego w rozgrywkach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych”. Zmiany mają dotyczyć harmonogramu i kosztorysu realizowanego zadania publicznego.
Zarząd wyraził zgodę na wnioskowane przez Klub Sportowy FANABERIA z Radzymina zmiany umowy na realizację ww. zadania publicznego.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawił wnioski o udzielenie patronatu Starosty. Zarząd pozytywnie zaopiniował następujące wnioski o udzielenie patronatu Starosty:
1)Marecki Ośrodek Kultury w Markach – Zimowy Zlot Klubów Seniora – 2.000zł dofinansowania
2)English Language Workshop Ząbki – II Edycja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego – 1.500 zł dofinansowania.

Ad. 5
Skarbnik przedstawiła propozycje autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w spawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd pozytywnie zaopiniował propozycje autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w spawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Skarbnik przedstawiła propozycje autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w spawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok.
Zarząd pozytywnie zaopiniował propozycje autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w spawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok.
Skarbnik przedstawiła propozycje autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w spawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 – 2024.
Zarząd pozytywnie zaopiniował propozycje autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w spawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 – 2024.

Ad. 6
Starosta poinformował o spotkaniu z Dyrektorem ZTM Warszawa Leszkiem Rutą w sprawie wspólnego biletu ZTM.


Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 14.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 20.12.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 13.01.2012 r., godz. 14.34
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 13.01.2012 r., godz. 14.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.01.2012 r., godz. 14.34Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1000 razy.