Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 66/2011

z dnia 21.12.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 66/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska
(lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Skarbnik: sprawy budżetowe.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Skarbnik przedstawiła propozycje autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w spawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok.
Zarząd pozytywnie zaopiniował propozycje autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w spawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok.
Zarząd jednogłośnie /za - 5/ podjął następujące uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwała Nr IV-318/2011 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XII-119/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
2)Uchwała Nr IV-319/2011 w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
3)Uchwała Nr IV-320/2011 w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.
4)Uchwała Nr IV-321/2011 w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.


Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 13.20


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 21.12.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 13.01.2012 r., godz. 14.39
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 13.01.2012 r., godz. 14.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.01.2012 r., godz. 14.39Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1058 razy.