Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 68/2011

z dnia 30.12.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 68/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 grudnia 2011 r.W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel i Marek Szafrański oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Skarbnik: Sprawy budżetowe.

Godz. rozpoczęcia: 10.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd jednogłośnie /za - 3/ podjął następujące uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwała Nr IV-332/2011 w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2)Uchwała Nr IV-333/2011 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
3)Uchwała Nr IV-334/2011 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 30.12.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 24.01.2012 r., godz. 14.17
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 24.01.2012 r., godz. 14.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.01.2012 r., godz. 14.17Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1063 razy.