Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Marzec


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-35/2012
  w sprawie: rozwiązania umowy dzierżawy
 • Uchwała Nr IV-36/2012
  w sprawie: wykonanie Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-139/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku
 • Uchwała Nr IV-37/2012
  w sprawie: wykonanie Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 4.79.2012 z dnia 14 lutego 2012 roku
 • Uchwała Nr IV-38/2012
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-140/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku
 • Uchwała Nr IV-39/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-40/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-41/2012
  w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za IV kwartał 2011 r.
 • Uchwała Nr IV-42/2012
  w sprawie: ustalenia uzupełniającej dokumentacji finansowej do sprawozdania finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-43/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-44/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-45/2012
  w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2011 r.
 • Uchwała Nr IV-46/2012
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XVI-155/2012 z dnia 23 marca 2012 r.
 • Uchwała Nr IV-47/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-48/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”
 • Uchwała Nr IV-49/2012
  w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-50/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 2014”
 • Uchwała Nr IV-51/2012
  w sprawie: udzielenia upoważnienia do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu w ramach konkursu będącego operacjonalizacją programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2012 roku
 • Uchwała Nr IV-52/2012
  w sprawie: powołania zespołu roboczego celem opracowania koncepcji utworzenia instytucji kultury w zespole pałacowo – parkowym w Chrzęsnem
 • Uchwała Nr IV-53/2012
  w srawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Powiecie Wołomińskim na lata 2012-2020
 • Uchwała Nr IV-54/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych
 • Uchwała Nr IV-55/2012
  w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 r.
 • Uchwała Nr IV-56/2012
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 09.03.2012 r., godz. 12.11
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 09.03.2012 r., godz. 12.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.03.2012 r., godz. 12.11Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4123 razy.