Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Kwiecień


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-57/2012
  w sprawie: przyjęcia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
 • Uchwała Nr IV-58/2012
  w sprawie: likwidacji pojazdów nabytych w drodze orzeczeń sądowych o ich przepadku na rzecz powiatu
 • Uchwała Nr IV-59/2012
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na 2012 rok środowiskowych domów samopomocy z terenu Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-60/2012
  w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności i Planu Pracy na 2012 rok Środowiskowego Domu Samopomocy TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach
 • Uchwała Nr IV-61/2012
  w sprawie: wyrażenia zgody na przebudowę przyłącza gazu
 • Uchwała Nr IV-62/2012
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-63/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-64/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-65/2012
  w sprawie: udzielenia upoważnienia do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu w ramach konkursu „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego” ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2012 r.
 • Uchwała Nr IV-66/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji
 • Uchwała Nr IV-67/2012
  w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr IV-68/2012
  w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie zawodu, w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38
 • Uchwała Nr IV-69/2012
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej
 • Uchwała Nr IV-70/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-71/2012
  w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie prawa do dysponowania terenem na cele budowlane – budowa miejsc postojowych
 • Uchwała Nr IV-72/2012
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XVII-165/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku
 • Uchwała Nr IV-73/2012
  w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 13.04.2012 r., godz. 11.11
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 13.04.2012 r., godz. 11.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.04.2012 r., godz. 11.11Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 3569 razy.