Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania Wydziału - Kultura

Zadania Wydziału wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Wydział Kultury realizuje zadania z zakresu:

1) prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem pałacu w Chrzęsnem;
2) organizacji na terenie powiatu wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, edukacyjnych, sportowych oraz promujących powiat i starostwo;
3) prowadzenia spraw związanych ze współorganizacją imprez, a także obejmowaniem
i sprawowaniem patronatu przez starostę;
4) współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz odpowiednimi instytucjami w zakresie realizowanych zadań;
5) nadzoru nad działalnością powiatowych instytucji kultury i bibliotek;
6) prowadzenia rejestru powiatowych instytucji kultury;
7) tworzenia i prowadzenia powiatowego katalogu zabytków;
8) gromadzenia dokumentacji i materiałów historycznych dotyczących obiektów zabytkowych na terenie powiatu;
9) udziału w postępowaniach związanych z ochroną zabytków;
10) prowadzenia spraw dot. wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe;
11) kreowania pozytywnego wizerunku starostwa oraz powiatu;
12) podejmowania działań i inicjatyw w zakresie promocji powiatu;
13) opracowywania i rozpowszechniania materiałów promocyjno-informacyjnych
o powiecie;
14) przygotowywania relacji i materiałów informacyjnych ze wszelkich imprez o zasięgu powiatowym, ze szczególnym uwzględnieniem imprez objętych patronatem starosty bądź współorganizowanych przez powiat;
15) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie promocji powiatu;
16) prowadzenia strony internetowej powiatu oraz redagowania Biuletynu Informacji Publicznej;
17) monitorowania i nadzorowania profili powiatu w mediach społecznościowych;
18) koordynowania przepływu informacji oraz ich weryfikacja - z poszczególnych jednostek organizacyjnych starostwa, przeznaczonych do umieszczania na stronach internetowych;
19) współpracy z mediami;
20) udzielania odpowiedzi na zapytania mediów zgodnie z prawem prasowym i ustawą o dostępie do informacji publicznej.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 23.06.2003 r., godz. 11.57
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 09.04.2021 r., godz. 10.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.04.2021 r., godz. 10.05Emilia PłachetkoEdycja strony
27.11.2019 r., godz. 14.59Ernest KobylińskiEdycja strony
20.02.2018 r., godz. 10.24Katarzyna RutkowskaEdycja strony
12.01.2016 r., godz. 15.35NieznanyEdycja strony
05.01.2016 r., godz. 10.59Emilia PłachetkoEdycja strony
05.01.2016 r., godz. 10.56Emilia PłachetkoEdycja strony
15.04.2015 r., godz. 13.50NieznanyEdycja strony
28.03.2013 r., godz. 10.10NieznanyEdycja strony
23.06.2003 r., godz. 11.57Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5918 razy.