Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Zadania Wydziału Budownictwa według Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Wydział Budownictwa realizuje zadania z zakresu:

1) rozpatrywania wniosków o pozwolenie na budowę, rozbiórkę obiektów budowlanych oraz o zmianę tych pozwoleń;
2) rozpatrywania wniosków o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego;
3) rozpatrywania wniosków o przeniesienie pozwoleń na budowę i zgłoszeń na rzecz innego podmiotu;
4) uchylania pozwoleń na budowę w sytuacji wprowadzenia istotnych odstępstw w czasie realizacji obiektów budowlanych;
5) rozpatrywania wniosków o wydanie innych decyzji na podstawie Prawa budowlanego będących we właściwości starosty, nie wymienionych w punktach 1-4;
6) rozpatrywania zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonywania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
7) rozpatrywania zgłoszeń zamiaru rozbiórek obiektów budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;
8) rozpatrywania zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;
9) rozpatrywania wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
10) prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę, rejestrów decyzji
o pozwolenie na budowę i przekazywanie ich kopii do wojewody oraz prowadzenia innych rejestrów przewidzianych odrębnymi przepisami;
11) wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali;
12) wydawania innych niż wskazane w pkt 11) zaświadczeń, poświadczeń i innych dokumentów w sprawach określonych przepisami administracji architektoniczno-budowlanej;
13) wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
14) współpracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.02.2004 r., godz. 15.32
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 20.02.2018 r., godz. 10.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2018 r., godz. 10.11Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 15.01NieznanyEdycja strony
27.03.2013 r., godz. 13.05NieznanyEdycja strony
09.02.2004 r., godz. 15.32Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 10652 razy.