Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Zadania Wydziału wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Wydział Spraw Obywatelskich realizuje zadania z zakresu:
1) prowadzenia spraw związanych z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
a) przygotowanie kwalifikacji wojskowej,
b) postępowanie reklamacyjne z urzędu i na wniosek;
2) przygotowania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne;
3) przygotowania pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy;
4) prowadzenia spraw związanych z organizacją przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu do zakładu medycyny sądowej;
5) nadzoru nad działalnością stowarzyszeń;
6) prowadzenia ewidencji i nadzoru nad działalnością klubów sportowych;
7) nadzoru nad działalnością fundacji;
8) udzielania repatriantom pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego;
9) przygotowywania wniosków o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy ze środków budżetu państwa;
10) przyjmowania wniosków paszportowych od osób ubiegających się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego oraz wydawanie paszportów i paszportów tymczasowych osobom, które złożyły wnioski o ich wydanie;
11) przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń;
12) koordynacji współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi;
13) realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi;
14) prowadzenia spraw związanych z realizacją ustawy o rzeczach znalezionych;
15) obsługi wyborów do samorządu powiatowego;
16) prowadzenia spraw związanych z realizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.02.2004 r., godz. 15.38
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 20.02.2018 r., godz. 10.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2018 r., godz. 10.30Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 15.05NieznanyEdycja strony
27.03.2013 r., godz. 14.19NieznanyEdycja strony
27.03.2013 r., godz. 14.17NieznanyEdycja strony
27.03.2013 r., godz. 13.55NieznanyEdycja strony
09.02.2004 r., godz. 15.38Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5552 razy.