Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Zadania Starosty wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Do zakresu działania starosty należy w szczególności:
1) organizowanie pracy zarządu i starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników starostwa
i urzędujących członków zarządu;
3) koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych starostwa i organizowanie ich wzajemnej współpracy;
4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi starostwa;
5) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
6) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności starostwa z zastrzeżeniem § 59 ust. 1;
7) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla starosty;
8) upoważnianie wicestarosty, sekretarza, skarbnika, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
9) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty przez przepisy prawa, uchwały rady powiatu i zarządu powiatu;
10) kierowanie wykonywaniem spraw obronnych na terenie powiatu.

Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
- Wicestarosty,
- Sekretarza,
- Skarbnika,
- Wydziału Inwestycji i Drogownictwa,
- Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Wydziału Kultury, Promocji i Sportu,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
- Biura Prawnego,
- Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
- Audytora Wewnętrznego,
- Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
- Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
- samodzielnego stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej,
- samodzielnego stanowiska Służby BHP.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.02.2004 r., godz. 16.22
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.04.2016 r., godz. 11.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.04.2016 r., godz. 11.27NieznanyEdycja strony
27.03.2013 r., godz. 12.54NieznanyEdycja strony
27.03.2013 r., godz. 12.44NieznanyEdycja strony
09.02.2004 r., godz. 16.22Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 11396 razy.