Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Czerwiec


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-128/2012
  w sprawie: upoważnienia do przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-129/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”
 • Uchwała Nr IV-130/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Uchwała Nr IV-131/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-132/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-133/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-134/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-135/2012
  w sprawie: rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2011 rok
 • Uchwała Nr IV-136/2012
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-137/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-138/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-139/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-140/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-141/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-142/2012
  w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-143/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-144/2012
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XIX-192/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 20.08.2012 r., godz. 11.15
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 20.08.2012 r., godz. 11.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.08.2012 r., godz. 11.15Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 3198 razy.