Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wrzesień


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-210/2012
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-211/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-212/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-213/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-214/2012
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-215/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-216/2012
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2012
 • Uchwała Nr IV-217/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-218/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-219/2012
  w sprawie: upoważnień w zakresie Zarządu drogami publicznymi
 • Uchwała Nr IV-220/2012
  w sprawie: zmniejszenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-221/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-222/2012
  w sprawie: przeniesień w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-223/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-224/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-225/2012
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-226/2012
  w sprawie: zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-227/2012
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-228/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-229/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-230/2012
  w sprawie: wydania opinii dotyczącej pozbawienia przez Radę Gminy Ząbki kategorii drogi gminnej odcinka ulicy Szpitalnej położonej na terenie Gminy Ząbki
 • Uchwała Nr IV-231/2012
  w sprawie: upoważnienia dla Piotra Gontarskiego – Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
 • Uchwała Nr IV-232/2012
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2012
 • Uchwała Nr IV-233/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-234/2012
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-235/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-236/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015
 • Uchwała Nr IV-237/2012
  w sprawie: przystąpienia do Partnerstwa w Projekcie „angielski w praskich technikach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 „podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Lidera Projektu do reprezentowania Partnerstwa wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu
 • Uchwała Nr IV-238/2012
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2012
 • Uchwała Nr IV-239/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-240/2012
  w sprawie: przeniesień w planach finansowych jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-241/2012
  w sprawie: przeniesień w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-242/2012
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-225/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 września 2012 roku
 • Uchwała Nr IV-243/2012
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-226/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 września 2012 roku
 • Uchwała Nr IV-244/2012
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała nr IV-245/2012
  w sprawie: zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-246/2012
  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-247/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-248/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-249/2012
  w sprawie: przeniesień w planach finansowych jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-250/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-251/2012
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXI-225/2012 z dnia 27 września 2012 roku

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 03.10.2012 r., godz. 13.00
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 03.10.2012 r., godz. 13.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2012 r., godz. 13.00Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 3934 razy.