Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Październik


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-252/2012
  w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności na 2012 rok, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
 • Uchwała Nr IV-253/2012
  w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności na 2012 rok, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-254/2012
  w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności na 2012 rok, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Radzyminie
 • Uchwała Nr IV-255/2012
  w sprawie: powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Szpitalu Powiatowym w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-256/2012
  w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację poprzez złomowanie środka trwałego samochodu marki Mercedes Benz
 • Uchwała Nr IV-257/2012
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
 • Uchwała Nr IV-258/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-214/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Uchwała Nr IV-259/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-215/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
 • Uchwała Nr IV-260/2012
  w sprawie: przeniesień w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-261/2012
  w sprawie: przeniesień w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-262/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-263/2012
  w sprawie: ustalenia wysokości czynszu z tytułu wydzierżawienia Jerzemu Marchewce części nieruchomości
 • Uchwała Nr IV-264/2012
  w sprawie: ustalenia wysokości czynszu z tytułu wydzierżawienia Robertowi Smalcowi oraz Urszuli Czaplickiej-Smalec części nieruchomości
 • Uchwała Nr IV-265/2012
  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-266/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-267/2012
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-268/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-269/2012
  w sprawie:przeniesień w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-270/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-271/2012
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na Przebudowę ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach
 • Uchwała Nr IV-272/2012
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV-55/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 r.
 • Uchwała Nr IV-273/2012
  w sprawie: przeniesień w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-274/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-275/2012
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-276/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-277/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-278/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-279/2012
  w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu do realizacji projektu „Staże zawodowe w Andaluzji nadzieją na lepsze jutro”
 • Uchwała Nr IV-280/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-281/2012
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXII-/2012 z dnia 25 października 2012 roku
 • Uchwała Nr IV-282/2012
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Szpitalu Powiatowym w Wołominie - SZPZOZ
 • Uchwała Nr IV-283/2012
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2012
 • Uchwała Nr IV-284/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 04.10.2012 r., godz. 14.41
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 04.10.2012 r., godz. 14.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.10.2012 r., godz. 14.41Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 3977 razy.