Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Listopad


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-285/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
 • Uchwała Nr IV-286/2012
  w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego i Programu Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-287/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-288/2012
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2012
 • Uchwała Nr IV-289/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-290/2012
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-291/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-292/2012
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-293/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-294/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-295/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-296/2012
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-297/2012
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-298/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-299/2012
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-300/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-301/2012
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-302/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-303/2012
  w sprawie: przeniesień planu wydatków między jednostkami budżetowymi Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-304/2012
  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-305/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-306/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-307/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-308/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-309/2012
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-310/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-311/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-312/2012
  w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za III kwartał 2012 roku
 • Uchwała Nr IV-313/2012
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
 • Uchwała Nr IV-314/2012
  w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • Uchwała Nr IV-315/2012
  w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-316/2012
  w sprawie: przekazania informacji o wstępnych kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2013
 • Uchwała Nr IV-317/2012
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-318/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-319/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-320/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-321/2012
  w sprawie: ustalenia wysokości i ilości stypendiów „Talent”
 • Uchwała Nr IV-322/2012
  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-323/2012
  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-324/2012
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-325/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-326/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-327/2012
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2012
 • Uchwała Nr IV-328/2012
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-329/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-330/2012
  w sprawie: regulaminu przyznawania patronatu Starosty Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 12.11.2012 r., godz. 13.08
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 12.11.2012 r., godz. 13.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.11.2012 r., godz. 13.08Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 5230 razy.