Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Grudzień


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-331/2012
  w sprawie: powołania Rady do Spraw Rodziny
 • Uchwała Nr IV-332/2012
  w sprawie: uchwalenia Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Uchwała Nr IV-333/2012
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXIII-252/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku
 • Uchwała Nr IV-334/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-335/2012
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-336/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-337/2012
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2012
 • Uchwała Nr IV-338/2012
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-339/2012
  w sprawie:zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-340/2012
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-341/2012
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-342/2012
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-343/2012
  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-344/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-345/2012
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-346/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-347/2012
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-348/2012
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-349/2012
  w sprawie: zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-350/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-351/2012
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-352/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-353/2012
  w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-354/2012
  w sprawie: zmian w budżecie jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-355/2012
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-356/2012
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-357/2012
  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-358/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-359/2012
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-360/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-361/2012
  w sprawie: wyrażenia zgody na poddzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 154/13 obręb 18 położonej w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-362/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-363/2012
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-364/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-365/2012
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała nr IV-366/2012
  w sprawie: zmian w budżecie jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-367/2012
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-368/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr V-369/2012
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2012
 • Uchwała Nr IV-370/2012
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-371/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-372/2012
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXIV-263/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
 • Uchwała Nr IV-373/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-374/2012
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2012
 • Uchwała Nr IV-375/2012
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-376/2012
  w sprawie: zmniejszenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-377/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-378/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-379/2012
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024
 • Uchwała Nr IV-380/2012
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-381/2012
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-382/2012
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-383/2012
  w sprawie: zwiększenie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-384/2012
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-385/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-386/2012
  w sprawie: zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-374/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2012

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 19.12.2012 r., godz. 13.11
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 19.12.2012 r., godz. 13.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.12.2012 r., godz. 13.11Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4784 razy.