Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Styczeń


Podstrony:
 • Uchwała nr IV-1/2013
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2013
 • Uchwała Nr IV-2/2013
  w sprawie: opracowania budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
 • Uchwała Nr IV-3/2013
  w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-4/2013
  w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie do realizacji projektu „Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy”
 • Uchwała Nr IV-5/2013
  w sorawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-6/2013
  w sprawie: powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-7/2013
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-8/2013
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu „Nadeszła Twoja Szansa”
 • Uchwała Nr IV-9/2013
  w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu do realizacji projektu „Staż zawodowy w Andaluzji paszportem na rynku pracy”
 • Uchwała Nr IV-10/2013
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Wołominie do realizacji projektu „Europass Mobility – lepszy start na rynku pracy”
 • Uchwała Nr IV-11/2013
  w sprawie: powołania Zespołu Koordynującego ds. opracowania koncepcji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-12/2013
  w sprawie: wyrażenia zgody na realizację inwestycji liniowej: budowę linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia obiektu oświatowego na działce ewidencyjnej 116/1 i 116/2 z obrębu 0019-19 miasta Wołomin
 • Uchwała Nr IV-13/2013
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXV-269/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku
 • Uchwała Nr IV-14/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-15/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-16/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013

Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 01.01.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 06.02.2013 r., godz. 10.07
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 11.02.2013 r., godz. 13.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.02.2013 r., godz. 13.25Magdalena OlejaszEdycja strony
06.02.2013 r., godz. 10.07Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 3265 razy.