Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 3/2013

z dnia 17.01.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 3/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 stycznia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska i Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 13 grudnia 2012 r., 19 grudnia 2012 r., 28 grudnia 2012 r., 31 grudnia 2012 r., 9 stycznia 2013 r.
3.WSO: Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie: powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych.
4.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
5.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.30

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokoły z posiedzeń w dniach: 13 grudnia 2012 r., 19 grudnia 2012 r., 28 grudnia 2012 r., 31 grudnia 2012 r. oraz 9 stycznia 2013 r.

Ad. 3.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie: powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-6/13 w sprawie: powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych.

Ad. 4.
Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-7/13 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013.

Ad. 5.
Starosta poinformował o zmianie na stanowisku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie. Funkcję tę pełni Pani Anna Godlewska.
Zarząd zapoznał się z projektem Uchwały Rady Powiatu w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XIX-207/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.06.2012r. oraz z dwoma projektami uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie rozpatrzenia skarg na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Wicestarosta poinformował o tym, że 12 lutego 2013 r. jest planowane podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy Politechniki Warszawskiej ze szkołami powiatowymi.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 15.15


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 17.01.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.02.2013 r., godz. 10.15
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.02.2013 r., godz. 10.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.02.2013 r., godz. 10.15Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1025 razy.