Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 7/2013

z dnia 15.02.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 7/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 15 lutego 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wołominie Robert Mazur oraz Główna Księgowa w Szpitalu Powiatowym w Wołominie Agata Murawska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 29 stycznia 2013 r.
3.Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wołominie: Informacja na temat działalności Szpitala Powiatowego w Wołominie.
4.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
5.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 8.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wołominie omówił następujące dokumenty, będące załącznikiem do niniejszego protokołu:
1)wykaz zobowiązań wymagalnych Szpitala Powiatowego w Wołominie według stanu na 31 grudnia 2012,
2)wykaz porozumień z wykazem płatności rat w kolejnych miesiącach (według stanu na 31.12.2012)
3)stan i struktura zatrudnienia w Szpitalu Powiatowym w Wołominie na dzień
31.12.2010 r., 31.12.2011 r., 31 grudnia 2012 r. oraz planowanych na dzień 31 grudnia
2013 r.,
4)rachunek wyników – wykonanie 2010, 2011, prognoza 2012, plan 2013-2016
5)rachunek przepływów pieniężnych,
6)prognoza wartości kapitału i wartości zobowiązań
7)wartości leasingu, pożyczek oraz kredytu według stanu na 31.12.2012.
Po przeprowadzonej przez członków Zarządu dyskusji, Zarząd zdecydował, że Powiat Wołomiński udzieli Szpitalowi Powiatowemu w Wołominie nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 3 milionów zł na okres 3 lat z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań.

Ad. 4.
Zarząd pozytywnie zaopiniował i zdecydował o skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego następujących projektów Uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej w 2013r. dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie.
2)projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024.
3)projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 10.15


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 15.02.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 05.03.2013 r., godz. 12.06
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 05.03.2013 r., godz. 12.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2013 r., godz. 12.06Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1018 razy.