Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Marzec


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-27/2013
  w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej na ogrodzeniu Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ przy ul. Gdyńskiej 1/3 z przeznaczeniem na baner reklamowy
 • Uchwała Nr IV-28/2013
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej usytuowanej na parterze budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ przy ul. Gdyńskiej 1/3 z przeznaczeniem na sklep z zaopatrzeniem medycznym
 • Uchwała Nr IV-29/2013
  w sprawie: odwołania ze stanowiska pana Roberta Mazura Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Uchwała Nr IV-30/2013
  w sprawie: powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ
 • Uchwała Nr IV-31/2013
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-32/2013
  w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-33/2013
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXVI-276/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku
 • Uchwała Nr IV-34/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-35/2013
  w sprawie: przeniesień planu wydatków między jednostkami budżetowymi Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-36/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-37/2013
  w sprawie: informacji w wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za IV kwartał 2012 r.
 • Uchwała Nr IV-38/2013
  w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie nowych zawodów, w których prowadzone będzie kształcenie uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu
 • Uchwała Nr IV-39/2013
  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-40/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-41/2013
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-42/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-43/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-44/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-45/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-46/2013
  w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku
 • Uchwała Nr IV-47/2013
  w sprawie: ustalenia poziomu zatrudnienia pracowników na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr IV-48/2013
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-30/2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ
 • Uchwała Nr IV-49/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-50/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-51/2013
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-52/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-53/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-54/2013
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie do wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej p. pm. „przebudowa drogi powiatowej Nr 4361W ul. Lipińskiej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do Al. Niepodległości”
 • Uchwała Nr IV-55/2013
  w sprawie: powierzenia obowiązków dyrektora szpitala Powiatowego w Wołominie SPZOZ
 • Uchwała Nr IV-56/2013
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-57/2013
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXVII-288/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dn.20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2013

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 18.03.2013 r., godz. 16.27
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 18.03.2013 r., godz. 16.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.03.2013 r., godz. 16.27Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 6006 razy.