Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 13/2013

z dnia 28.03.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 13/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz oraz Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
3.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 14.30

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-57/2013 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXVII-288/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dn.20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2013
2)Uchwałę Nr IV-58/2013 w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2012.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 14.50


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 28.03.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 16.04.2013 r., godz. 12.45
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 16.04.2013 r., godz. 12.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.04.2013 r., godz. 12.45Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1034 razy.