Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 14/2013

z dnia 02.04.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 14/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 2 kwietnia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska oraz Naczelnik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Dorota Jagodzińska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołów z posiedzenia Zarządu w dniu 26 marca i 28 marca 2013 r.
3.WOZ: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ.
4.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
5.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokoły z posiedzenia w dniu 26 marca 2013 r. i 28 marca 2013 r.

Ad. 3.
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Dorota Jagodzińska przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ.
Zarząd dokonał wyboru członków do komisji konkursowej i jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-59/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ.

Ad. 4.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-60/2013 w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
2)Uchwałę Nr IV-61/2013 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.


Starosta poinformował o oddelegowaniu na okres 3 miesięcy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Piotra Gontarskiego do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Powiatowym w Wołominie i o tym, że przez ten okres pełniącą obowiązki Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa będzie Małgorzata Śmiałkowska.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 14.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 02.04.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 16.04.2013 r., godz. 12.47
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 16.04.2013 r., godz. 12.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.04.2013 r., godz. 12.47Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1023 razy.