Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 15/2013

z dnia 03.04.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 15/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 kwietnia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.WOZ: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ.
3.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 12.30

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-62/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 12.50


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 03.04.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 16.04.2013 r., godz. 12.49
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 16.04.2013 r., godz. 12.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.04.2013 r., godz. 12.49Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1042 razy.